Το ραδιόφωνο εξελίσσεται
Το ραδιόφωνο ξεδιπλώνεται

Γίνεται σύγχρονο και εξακολουθεί να είναι το πρώτο μέσο από το 1895 που μεταδίδει μουσική, να ενημερώνει, να ψυχαγωγεί να είναι το πρώτο στην επιλογή των ανθρώπων αφού οι 8 στους 10 ακούν ραδιόφωνο καθημερινά.

Ο Apps Radio είναι το καινοτόμο ραδιόφωνο που σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε στον ψηφιακό κόσμο αυτό που θέλετε να ακούσετε η να ενημερωθείτε.

Το ραδιόφωνο είναι εδώ.
Apps Radio open your mind