Πώς μπορούν να ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού

Με φόντο τις εκλογές, πολλοί είναι οι Έλληνες που ζούν μόνιμα στο εξωτερικό, οι οποίοι καλούνται να ψηφίσουν.

Δικαίωμα ψήφου θα έχουν από τον τόπο διαμονής τους, θα έχουν για πρώτη φορά και οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού.

Οι δύο απαραίτητες προϋποθέσεις που θα πρέπει οι εκλογείς να πληρούν ώστε να συμπεριληφθούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού είναι οι εξής:

  • να έχουν διαμείνει συνολικά δύο (2) έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε (35) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής,
  •  να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.
  • Ως «φορολογική δήλωση» νοείται η υποβολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1),
  • αναλυτικής δήλωσης εισοδημάτων από μίσθωση ακινήτων (Έντυπο Ε2),
  • κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3) ή
  • δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών εξαιρούνται του περιορισμού της υποβολής φορολογικής δήλωσης εφόσον:

α) δεν έχουν συμπληρώσει τα τριάντα (30) έτη και

β) έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενείς α΄βαθμού κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Για να υποβάλλετε αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://apodimoi.gov.gr