ΕΣΠΑ: Ισχυρό παρών στην 86 η ΔΕΘ

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ) δίνει ισχυρό
παρών στο Περίπτερο 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο
της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με σκοπό την προβολή και ενημέρωση
για τα Προγράμματα και τις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.
Με την παρουσία της στην 86η ΔΕΘ, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ έχει ως στόχο να ενημερώσει τους πολίτες, εκπροσώπους θεσμικών
φορέων, επιχειρήσεων και τοπικές κοινωνίες, για τη συμβολή του νέου ΕΣΠΑ 2021-
2027 στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής καθώς και τον περιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων.


Μέσω της διοχέτευσης στην ελληνική οικονομία και κοινωνία συνολικών πόρων
26,2 δισ ευρώ, τα Τομεακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 υποστηρίζουν
έμπρακτα τους εθνικούς στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή,
καθώς και τις νέες δράσεις και έργα πολιτικής προστασίας, ψηφιακού
μετασχηματισμού, δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, καινοτομικής και
εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, υποδομών, μεταφορών, περιορισμού των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ορθολογικής διαχείρισης υδάτων,
βιοποικιλότητας, «καθαρής» ενέργειας, δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού,
ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υγείας και ψυχικής υγείας, ποιοτικής
εκπαίδευσης νέων, ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο της παρουσίας της στην 86 η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ πραγματοποίησε ειδική ενημερωτική
εκδήλωση (Open Day), με σκοπό την ενημέρωση και προβολή των Τομεακών
Προγραμμάτων 2021-2027, τα οποία περιλαμβάνουν τους άξονες Περιβάλλον και
Κλιματική Αλλαγή, Πολιτική Προστασία, Μεταφορές και Ανταγωνιστικότητα. Στην
εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ
Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ Γιάννης
Τσακίρης.