Επιδότηση προσλήψεων για 4.000 ανέργους ηλικίας άνω των 30 ετών

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρώτο από τα 11 νέα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ που θα «τρέξουν» φέτος και αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω. Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 26 εκατ. ευρώ, έχει διάρκεια 12 μηνών και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το τρίμηνο πριν από την αίτηση και δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ τα προηγούμενα τρία χρόνια (τρέχον έτος και δυο προηγούμενα). Ωφελούμενοι είναι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός κατά τη διάρκεια υπόδειξής τους από το οικείο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες, αλλά και στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας (με βάση τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και πιο συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι το μεσημέρι (στις 15.00) της 17ης Φεβρουαρίου.

Τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:

466,5 ευρώ μηνιαίως / 5.598 ευρώ ετησίως για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών.

559,8 ευρώ μηνιαίως / 6.717,6 ευρώ ετησίως για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω.

606,45 ευρώ μηνιαίως / 7.277,4 ευρώ ετησίως για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω.

653,1 ευρώ μηνιαίως / 7.837,2 ευρώ ετησίως για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω.

699,75 ευρώ μηνιαίως / 8.397 ευρώ ετησίως για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω.

Στα ποσά συμπεριλαμβάνονται δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και επιδόματα αδείας.

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων http://www.ependyseis.gr/mis. Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την κατηγορία ανέργου, την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.