Επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα: Πότε «ανοίγει» το allazothermosifona.gov.gr για τα 900 ευρώ

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, την επόμενη εβδομάδα οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση και να διεκδικήσουν επιταγή αξίας από 510 ευρώ έως και 905 ευρώ για την αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα.

Μπορεί η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη να άνοιξε, δεν έχει συμβεί ωστόσο, το ίδιο και για τις αιτήσεις για τον ηλιακό θερμοσίφωνα.

Συγκεκριμένα, παρά τον αρχικό σχεδιασμό η πλατφόρμα για αιτήσεις, allazothermosifona.gov.gr δεν πρόκειται να ανοίξει αυτή την εβδομάδα. Ο σχεδιασμός για τις αιτήσεις πάει πλέον από την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, την επόμενη εβδομάδα οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση και να διεκδικήσουν επιταγή αξίας από 510 ευρώ έως και 905 ευρώ για την αγορά ηλιακού.

Ποιοι θερμοσίφωνες επιδοτούνται για να αποσυρθούν

Το πρόγραμμα θα καλύπτει έως και το 60% του κόστους απόκτησης ηλιακού θερμοσίφωνα και οι επιδοτήσεις θα είναι κλιμακωτές με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Προκειμένου όμως να είναι δυνατή η επιδότηση της αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται.

Μέσα από το πρόγραμμα, σχεδόν 120.000 νοικοκυριά (εφόσον πληρούν τα κριτήρια) θα μπορέσουν να διεκδικήσουν την επιδότηση για αντικατάσταση του παλιού και ενεργοβόρου θερμοσίφωνά τους με νέο, σύγχρονης τεχνολογίας.

Με το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω θερμοσίφωνα», οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν την αλλαγή είτε σε κύρια είτε σε εξοχική κατοικία.

Δικαιούχοι είναι οικιακοί καταναλωτές – ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, έχοντες δωρεάν παραχώρηση.

Η κατάταξη των δικαιούχων γίνεται βάσει κριτηρίων (εισόδημα, παιδιά, ΑΜΕΑ κτλ.)

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται στο www.allazothermosifona.gov.gr.

Για ετήσιο εισόδημα έως 5.000 ευρώ ανά μέλος οικογένειας: Επιδότηση 60% (από 612 έως 904 ευρώ )
Για ετήσιο εισόδημα από 5.001 έως 10.000 ευρώ ανά μέλος οικογένειας: Επιδότηση 55% (από 561 έως 829 ευρώ)
Για ετήσιο εισόδημα από 10.001 ευρώ έως 30.000 ευρώ ανά μέλος οικογένειας: Επιδότηση 50% (από 510 έως 754 ευρώ)

Οι προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες θα πρέπει:

Να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους, το οποίο θα επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο.
Πριν την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.
Να είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.