Εξαιρούνται από την κατάσχεση αναγκαία είδη για τη διαβίωση ενός νοικοκυριού

Εξαιρούνται στο εξής από την κατάσχεση, κατ’ επέκταση και τον πλειστηριασμό, τα πράγματα που είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, όπως οι λευκές συσκευές (ψυγείο, κουζίνα κ.λπ.), ή προσωπικά είδη, όπως ο ρουχισμός κ.ά. Η διάταξη αφορά τις κατασχέσεις στο πλαίσιο του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή για την «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους».

Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, με το νέο πλαίσιο «απαλείφονται διατάξεις σχετικές με ακατάσχετα κινητά πράγματα που απηχούν αναχρονιστικές κοινωνικές συνθήκες, δομές και αντιλήψεις, οι οποίες δεν εφαρμόζονται ή η εφαρμογή τους δεν έχει πλέον πρακτικό νόημα ή δεν είναι πλέον δόκιμη και εισάγονται νεότερες ρυθμίσεις, η θέσπιση των οποίων συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επήλθαν στο δίκαιο της κοινής αναγκαστικής εκτέλεσης».

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων από την κατάσχεση εξαιρούνται σήμερα «πράγματα της προσωπικής χρήσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, όπως ενδύματα, έπιπλα κ.λπ. Η νέα διάταξη, που τίθεται σε ισχύ με την ψήφιση του νόμου, διευρύνει την έννοια αυτών των πραγμάτων ορίζοντας ότι «εξαιρούνται από την κατάσχεση τα πράγματα που είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του». Με αυτόν τον τρόπο επικυρώνεται ουσιαστικά η πρακτική που έχουν υιοθετήσει τα δικαστήρια, τα οποία εξαιρούν από την κατάσχεση κινητά αντικείμενα που είναι αναγκαία για τη διαβίωση ενός νοικοκυριού.

Προκειμένου μάλιστα για πρόσωπα τα οποία με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, εξαιρούνται από την κατάσχεση τα πράγματα που είναι απαραίτητα για την εργασία τους.

Να σημειωθεί ότι εκτός από το Δημόσιο που εξαιρεί από την κατάσχεση προσωπικά είδη του οφειλέτη, ανάλογη πρακτική εφαρμόζουν και οι τράπεζες ή τα funds. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eauction –στην οποία δεν περιλαμβάνονται οι πλειστηριασμοί της ΑΑΔΕ– έχουν προγραμματιστεί έως τις αρχές του 2023 να γίνουν 10.010 πλειστηριασμοί, εκ των οποίων οι 9.930 αφορούν ακίνητη περιουσία και μόλις 80 είναι οι πλειστηριασμοί κινητών. Η πλειονότητα των κινητών αφορά αυτοκίνητα, με επισπεύδοντες τράπεζες, funds και κυρίως ιδιώτες, ενώ ελάχιστοι είναι οι πλειστηριασμοί που αφορούν άλλα κινητά είδη ή ευπαθή προϊόντα.