Αντικειμενικές αξίες ακινήτων: Σε ποιες περιοχές μειώνονται

Μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες για τις περιοχές που έχουν εντοπιστεί στρεβλώσεις προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή.

Συγκεκριμένα, σε περιοχές όπου οι νέες αντικειμενικές τιμές είναι υψηλότερες από τις εμπορικές παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους να υποβάλλουν ενστάσεις αναθεώρησης των τιμών προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για το διάστημα από 10 Δεκεμβρίου έως τις 20 Ιανουαρίου 2023.

Οι ενστάσεις θα φέρουν αλλαγες στις αντικειμενικές τιμές αλλά όχι αναδρομικά. Αυτό σημαίνει ότι ο ΕΝΦΙΑ και οι υπόλοιποι φοροι που έχουν επιβληθεί σε αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2022, δεν θα αλλάξουν. Οι οποιες αλλαγες θα γίνουν μετά την εφαρμογή των νέων τιμών.

Ειδικότερα στην αιτιολογική έκθεση του φορολογικού νομοσχεδίου για το άρθρο 51 αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας καθορισμού τιμών εκκίνησης των περιοχών, οι οποίες είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, κατόπιν υποβολής από την 10η.12.2022 έως και την 20η.1.2023 της προβλεπόμενης γνώμης των δημοτικών συμβουλίων των οικείων δήμων.

Είναι γεγονός ότι, κατά τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν περιοχές στη χώρα για τις οποίες δεν εκφράστηκε η γνώμη των δημοτικών συμβουλίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη σημαντική άνοδο των τιμών εκκίνησης σε ορισμένες περιοχές, δημιούργησε σε κάποιους δήμους επιφυλάξεις, καθώς επικαλούνται πραγματικά στοιχεία, τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη και σε επανεξέταση θα οδηγούσαν ενδεχομένως σε διαφορετικά αποτελέσματα, ως προς τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης του συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων».

Με βάση αυτό οι Δήμοι θα έχουν δεύτερη ευκαιρία να υποβάλουν τη προβλεπόμενη γνώμη τους για τις τιμές ζώνης στην περιοχή τους καθώς όπως λένε αρμόδιες πηγές το 2021 κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών εστάλη επιστολή σε όλους τους Δήμους για διατύπωση γνώμης αλλά μόλις 1 στους 10 απάντησε. Τώρα, οι υπόλοιποι 9 στους 10 δήμους έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την αναθεώρηση των αντικειμενικών τιμών εντός των ορίων τους, από την 1η έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022 «ώστε να αξιολογηθεί αν τυχόν υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις που ενδεχομένως να δημιουργείται κάποιο πρόβλημα».

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι οι προτάσεις των δήμων για τις μειώσεις των τιμών των αντικειμενικών τιμών, θα πρέπει να συνοδεύονται με αποδεικτικά στοιχεία, που θα τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα μείωσης των τιμών ζώνης.

Σύμφωνα με τη διαδικασία οι αιτιολογημένες γνώμες των δήμων κατατίθενται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συνοδεύονται από κάθε πραγματικό αποδεικτικό στοιχείο, που ανάγεται στο χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων.

Η Επιτροπή, ύστερα από πρόσβαση στη βάση δεδομένων του προηγούμενου εδαφίου, εξετάζει τις γνώμες χωρίς προηγούμενη εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, και εισηγείται στον υπουργό Οικονομικών τις ζώνες για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των οποίων πιθανολογείται ισχυρά η ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας. Ο υπουργός Οικονομικών δύναται, βάσει της εισήγησης αυτής, να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί επανάληψη της διαδικασίας για συγκεκριμένες ζώνες, οι αξίες που καθορίζονται κατόπιν αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος της σχετικής απόφασης κι εφεξής.

πηγη: dikaiologitika